Contact

Het bestuur van de mediatorsvereniging Haaglanden bestaat uit:

Mevrouw Wendy Hendriksen Scholte, voorzitter

Mevrouw Tamara Boot, secretaris

De heer Hans Nadorp, penningmeester

Mevrouw Ingrid Metz, bestuurslid trainingen

mevrouw Mr. Marielou Sandberg-Crommelin, algemeen bestuurslid

 

Postadres: Koninginnegracht 22-B, 2514 AB Den Haag

 

Telefoon secretaris 06 1275 6878

Heeft u vragen over de vereniging of over mediation in het algemeen, stuur dan een  mail naar: info@mediatorsvereniginghaaglanden.nl

U krijgt binnen twee dagen antwoord. Is er spoed bij, dan kunt u natuurlijk ook even bellen.