De kosten van mediation

Schermafbeelding 2016-03-02 om 11.38.09

Mediation kent geen wettelijk vastgestelde of opgelegde tarieven. De honoraria verschillen per mediator en hangen onder meer samen met het aantal afspraken dat er nodig is. Veel kwesties kunnen door de partijen in twee tot vier bijeenkomsten worden opgelost. Betreft de kwestie een echtscheiding en het begeleiden van het maken van een ouderschapsplan, dan kunnen er meer bijeenkomsten nodig zijn.

De kosten van mediation worden in veel gevallen door de partijen gedeeld, bijvoorbeeld: ieder de helft. U kunt in de mediationovereenkomst ook een andere verdeling afspreken, daar bent u vrij in. Bij arbeidsmediations is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt, ook hier zijn samen andere afspraken over te maken.

Als indicatie van het honorarium van de mediator kunt u uitgaan van zo’n € 150,- tot € 220,- per uur. Een bijeenkomst duurt vaak anderhalf tot twee uur. Een aantal mediators kent een kosteloze intake van een half uur. Vraag hiernaar.

Gesubsidieerde mediation

De overheid vergoedt in sommige gevallen (een deel van) de kosten die u maakt wanneer u een mediator nodig heeft. Dit hangt af van het inkomen van u en uw partner en het vermogen dat u bezit. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage van  € 53,- of € 105,-, afhankelijk van u inkomen. De mediator verzorgt de aanvraag, de zogeheten ‘toevoeging’ voor u. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u veel informatie.

Rechtsbijstandsverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, informeer dan bij uw verzekeraar of deze mediation vergoedt.