Mediatorsvereniging Haaglanden

De mediators in de regio Haaglanden zijn verenigd in de Mediatorsvereniging Haaglanden, de MVH. De vereniging bestaat sinds 1996 en is een platform waar leden vakinformatie, kennis en ervaring uitwisselen. Er worden jaarlijks ten minste zes bijeenkomsten, lezingen of interactieve workshops georganiseerd. Daarnaast kunnen de leden deelnemen aan trainingen  waarin  specifieke thema’s centraal staan en waar nationale en internationale sprekers te gast zijn. De ruim 135 aangesloten professionele en actieve leden zijn vrijwel allemaal gecertificeerd en geregistreerd bij de erkende Mediators Federatie Nederland (MfN).

 Doelstelling

De Mediatorsvereniging Haaglanden is een veelzijdige vereniging. Ze heeft diverse doelstellingen:

  • Bekendheid geven aan mediation en het verstrekken van informatie over mediation aan een groot publiek;
  • Het bieden van een professioneel platform voor leden om te komen tot overleg, uitwisseling, informatie, educatie en intervisie;
  • Het bevorderen en up to date houden van de kennis, vaardigheden en ervaringen van de leden.

Geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om via de website of het secretariaat algemene informatie over mediation of een lijst met adressen van mediators uit de regio Haaglanden te verkrijgen.

Het bestuur van de Mediatorsvereniging Haaglanden is vertegenwoordigd in verschillende commissies van de werkgroep NMv.

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor geregistreerde mediators en mediators in opleiding en bedraagt € 75,00 per jaar.