De kosten van mediation

Mediation kent geen wettelijk vastgestelde of opgelegde tarieven. De honoraria verschillen per mediator en hangen onder meer samen met het aantal afspraken dat er nodig is. Veel kwesties kunnen door de partijen in twee tot vier bijeenkomsten worden opgelost. Betreft de kwestie een echtscheiding en het begeleiden van het maken van een ouderschapsplan, dan kunnen er meer bijeenkomsten nodig zijn. De kosten van mediation worden … Lees verder De kosten van mediation

Agenda + nieuws voor leden

Agenda 7 februari en 5 maart 2018   Op woensdag 7 februari 2018 vindt de training Groepsmediation door Karen van Oyen plaats. Stel je voor: de samenwerking binnen een team verpleegkundigen is zoek. Of een teamleider legt een maatregel op maar het team weigert die uit te voeren. Of binnen een maatschap ontstaan coalities. Drie voorbeelden van groepen waarin wrijving uiteindelijk kan escaleren tot een … Lees verder Agenda + nieuws voor leden

Contact

Het bestuur van de mediatorsvereniging Haaglanden bestaat uit: Mevrouw Wendy Hendriksen Scholte, voorzitter Mevrouw Tamara Boot, secretaris De heer Hans Nadorp, penningmeester Mevrouw Ingrid Metz, bestuurslid trainingen mevrouw Mr. Marielou Sandberg-Crommelin, algemeen bestuurslid   Postadres: Koninginnegracht 22-B, 2514 AB Den Haag   Telefoon secretaris 06 1275 6878 Heeft u vragen over de vereniging of over mediation in het algemeen, stuur dan een  mail naar: info@mediatorsvereniginghaaglanden.nl … Lees verder Contact

Mediatorsvereniging Haaglanden

De mediators in de regio Haaglanden zijn verenigd in de Mediatorsvereniging Haaglanden, de MVH. De vereniging bestaat sinds 1996 en is een platform waar leden vakinformatie, kennis en ervaring uitwisselen. Er worden jaarlijks ten minste zes bijeenkomsten, lezingen of interactieve workshops georganiseerd. Daarnaast kunnen de leden deelnemen aan trainingen  waarin  specifieke thema’s centraal staan en waar nationale en internationale sprekers te gast zijn. De ruim … Lees verder Mediatorsvereniging Haaglanden

Wat is mediation?

Mediation is een methode om conflicten op te lossen. Onder begeleiding van een neutrale en onpartijdige mediator gaan de partijen samen op zoek naar een oplossing van hetgeen hen verdeeld houdt. Mediation is geschikt voor allerlei kwesties, bijvoorbeeld in de familiesfeer, bij echtscheidingen, geschillen bij nalatenschappen of burenruzies, maar ook bij arbeidsgeschillen, bij kwesties binnen verenigingen of besturen en bij zakelijke geschillen. Relatief nieuw is … Lees verder Wat is mediation?